משפט וסייבר בעולם משתנה / ד"ר אלדר הבר

הקורס יעסוק בבחינת ההיבטים המשפטיים של אתגרי הסייבר והמידע בעידן הדיגיטלי. נעסוק בשאלות עכשוויות הנוגעות למערכת היחסים המורכבת בין משפט, חברה וטכנולוגיה. בין היתר, נבחן כיצד התפתחות האינטרנט השפיעה על המשפט; מה תפקידם של המתווכים ברשת ואילו חובות משפטיות ראוי להטיל; כיצד ניתן לאזן בין חובתה של המדינה להגן על אזרחיה לבין חירויות פרט דוגמת הזכות לחופש ביטוי והזכות לפרטיות; כיצד משפיעה הטכנולוגיה על ריבונותן של מדינות; באילו תנאים מותר למדינה, לחברות פרטיות ולאזרחים לאסוף ולאגור מידע; כיצד מתמודדות רשויות אכיפה עם מגבלות טכנולוגיות; כיצד המשפט מתמודד עם הבעיות שנובעות מטכנולוגיות חדשות דוגמת האינטרנט של הדברים; וכיצד הקהילה הבין-לאומית מתמודדת עם שאלות אלו? הקורס יבחן שאלות אלו ועוד מנקודת מבט של מעצבי-מדיניות שונים בעולם, וביניהם מדינת ישראל.