משפט בריאות / ד"ר מאיה פלד-רז

מערכת הבריאות בישראל, פעילות העובדים בה וזכויות המטופלים במסגרתה מוסדרים על ידי מערך נרחב ומורכב של חוקים, תקנות ונהלים, המשלבים וחוצים מספר תחומי משפט – משפט חוקתי, מנהלי ונזיקי בעיקרם. במסגרת קורס זה תבחן המסגרת המשפטית לפעילות מערכת הבריאות ובמסגרתה, כמו גם הפסיקה והספרות המדיקו-לגלית הרלוונטיים. בסופו של הקורס יהיו הסטודנטים מיודעים עם עקרונות הייסוד המנחים את פעילות מערכת הבריאות בישראל ועם הסדרים ספציפיים מרכזיים, לרבות – מתי קמה לאדם זכות לטיפול בישראל? מה היקפה של האחריות המקצועית של מטפלים? מתי ניתן לטפל במטופל בכפייה? מה הן זכויות היתר של חולה נוטה למות בישראל? האם ניתן לאסור על ילד בלתי מחוסן להיכנס למערכת החינוך? האם ניתן לתת תגמול בעד תרומת איברי גוף בישראל? באילו תנאים מותר לגייס אדם למחקר רפואי? ועוד.