סוגיות עכשוויות בדיני ראיות / פרופ' דורון מנשה

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע ביסודות המודרניים של דיני הראיות, כפי שבאים לידי ביטוי בבתי-המשפט כיום, וזאת על-בסיס הפרשות החשובות והמרתקות של השנים האחרונות ששינו במידת מה את דיני הראיות כפי שהכרנו אותם בעבר. עיקר דיוננו יסוב סביב נטיית בית-המשפט ליטול לעצמו יותר ויותר סמכות בנושא בירור העובדות. מגמה זו התבטאה במעבר מעבר משיטת  כללי ראיות לשיטת חופש הוכחה . במהלך הקורס ננסה לגבש פרספקטיבה רחבה בנוגע למהות דיני הראיות, ומלאכת קביעת עובדות במשפט. הניתוח שיעשה יכלול יסודות בחשיבה פורמאלית – בעיקר מתוך תורת ההסתברות ותורת המשחקים, וזאת על-מנת לצייד אותנו בכלים תיאורטיים בבואנו לבחון את מקרי הבוחן. נלמד אודות עקרונות ומושגים כליים בדיני הראיות, המודלים השונים לקבילות של ראיות ואודת המודלים השונים ליישום העקרונות שבבסיס דיני הראיות. בסיומו של הקורס נדגום את דיני הראיות על בסיס מקרי בוחן בעלי פרופיל גבוה שכל אחד מכם נחשף אליהם בדרך זו או אחרת. כך, בין היתר,  משפטו של דמניוק , עניין זדורוב, פרשת הולילנד (ראש הממשלה אולמרט); ערעורו של ניר סומך, ועוד. הקורס עשוי לסייע בפרקטיקה בתחום דיני הראיות, ולאפשר הצצה לאופן בו נבחן מארג הראיות הלכה למעשה על-ידי בתי-המשפט השונים.