שוויון, שינוי חברתי ומדיניות משפטית / פרופ' גד ברזילי

החיים הציבוריים בישראל כמו אלה ברחבי העולם עמוסים במאבקים חברתיים סוערים על ערך השוויון ומימושו המשפטי והחברתי. בין השאר ניתן למנות מאבקים בין קבוצות לאומיות, אתניות, מעמדות חברתיים וכלכליים, מאבקים דתיים ובין דתיים וחילוניים ומאבקים על בסיס מגדרי ונטייה מינית. זו רק רשימה חלקית של מאבקים עזים לשוויון בישראל ובעולם בכלל.

מטרת קורס מרתק זה היא להקנות לסטודנטים/סטודנטיות הבנה יסודית של ערך השוויון המשפטי- מהו שוויון, מהי אפליה, מהם המנגנונים המשפטיים הן בחקיקה והן בפסיקה ומהם המנגנונים החברתיים למימוש ערך השוויון. בצד זאת הקורס יקנה הבנת עומק על מאבקי שוויון בחברה הישראלית מנקודת מבט משפטית, חברתית-פוליטית התפתחותית והשוואתית. בנוסף ננתח יחדיו אנטומיה של מאבקים קונקרטיים לשוויון. הקורס יבוסס גם על דיונים כיתתיים והשתתפות ערה של הסטודנטים/טיות.