דיני עבודה / ד"ר פאינה מילמן סיון

קורס זה יציג מונחי יסוד וידע בסיסי בדיני העבודה בישראל. הקורס מדגיש את משפט העבודה הפרטי, תוך התמקדות בסוגיות נבחרות בהתאם לתחום הרלוונטי -ניהול משאבי אנוש. ילמדו גם נושאים רלוונטיים מתחום המשפט הקיבוצי, למשל, תחום ההתארגנות הראשונית. במסגרת השיעור נבחן כיצד מתמודד המשפט עם הסוגיות הבאות: מיהו עובד, זיהוי מעביד במצבים של יחסי עבודה מורכבים, מאפייניו הייחודיים של חוזה העבודה ושינויים בחוזה העבודה, פרטיות בעבודה, תניות המגבילות את חופש העיסוק, מעקב בעבודה - מהן זכויות וחובות המעביד בכל הקשור לתיבות דוא"ל ומעקב בכלל, סוגיית שעות עבודה ומנוחה, מהי אפליה בעבודה, מהי הטרדה מינית בעבודה -תוך דגש על חובות המעביד ומניעת אחראיות שילוחית, סיום יחסי עובד מעביד, התארגנות ראשונית ועוד.

בסוף הקורס הסטודנטים יוכלו להבין את הרציונליים הבסייסים של דיני עבודה, את המצב המשפטי הקיים בסוגיות הנלמדות, וכן ירכשו כלים (מושגי יסוד, הבנת צורת החשיבה המשפטית) שיוכלו לשרתם בהמשך לצורך הבנת מצב משפטי דינמי במציאות משפטית משתנה.