משפט, ספרות וקולנוע / פרופ' שולמית אלמוג

הקורס יעסוק בחקר הזיקות שבין הספרות והקולנוע למשפט, תוך מטרה להגיע לתובנות ולעמדות שאין מגיעים אליהן באמצעות חקר כל אחד מהתחומים האלה בנפרד. במהלך הקורס נעיין ביצירות ספרותיות ובמבעים קולנועיים וטלוויזיוניים שונים, ונעמוד על האופן שבו הם קשורים לסוגיות משפטיות, לשיפוט ולעיסוק בעריכת דין. דגש מיוחד יושם על האופן שבו מסייעים הייצוגים התרבותיים לתפיסת מקומו של המשפטוהשינויים בתפקודו ובמצופה ממנו בעידן דיגיטלי.