דיני חוזים / פרופ' יונתן יובל

מה זה חוזה? בשביל מה צריך אותו?

יש מעט דברים בעולם, שניתן לעשות לגמרי לבד. כמעט לכל צורך ובכל הקשר, אנו משתפים פעולה עם זולת. חוזים הם האופן המשפטי הנפוץ ביותר באמצעותו אנו יוצרים יחסים משפטיים עם הזולת. דיני החוזים הם הבסיס למשפט המסחרי אך הם עומדים בבסיס מגוון עצום של יחסים: מסחר, עבודה, פיננסים, השקעה, משפחה, נדל"ן, צרכנות, יחסים פוליטיים ובינלאומיים, יצירתיות ועוד. דיני החוזים עוסקים בכמה מן ההיבטים הטיפוסיים ביותר של פעילות אנושית: רצון וסיכון, חופש וכח, תועלת עצמית ואחריות כלפי הזולת. בעוד שבתחומים משפטיים אחרים, כמשפט פלילי או חוקתי או רגולטיבי, הריבון (המדינה) קובע את ההתנהגות הנדרשת, בתחום דיני החוזים הפרט הוא הריבון. הצדדים לחוזה קובעים את הנורמות המשפטיות שיחייבו אותם ביחסיהם העתידיים. המשפט מעניק לאנשים כוחות לכרות ולאכוף חוזים ומשתדל למנוע מהם לנצל כוחות אלו לרעה.  חוזים צריך לדעת כיצד ליצור, איך לנהל, איך לפרש, כיצד להתגונן מפני הפרתם וגם לדעת כיצד להפר חוזה ולהגן על עצמנו מפני תביעות הפרה. הקורס יציג לסטודנטים את כל ההיבטים הללו של דיני החוזים, תוך התייחסות לתחומי פעולה מגוונים ולחיים היומיומיים. 

היות שהקורס מתוכנן במיוחד לתואר ללא-משפטנים, הכוונה היא לתת מבט רחב ומעמיק על דיני החוזים כך שהתלמידים יוכלו להבין חוזים, את השפה שלהם והמגבלות שלהם וכיצד הם מתפקדים בתחומים שונים, ולהתמקד פחות בפרטים טכניים שעורכי דין נזקקים להם. הקורס יעסוק גם ב"דיני החוזים של העתיד", ובעיקר באתגרים שהתחום עומד בפניהם בשל טכנולוגיות חדשות כגון "חוזים חכמים".

הקורס יתבסס על הכרת החקיקה הרלוונטית, פסקי דין המפרשים, מבהירים ומיישמים את הדין ואף מאתגרים אותו, ומפגש עם סדרת מצבים ואתגרים חוזיים מחיי היום-יום, תוך התבססות ככל הניתן על דוגמאות רלוונטיות, לעתים מתוך העיתונות היומית. בסיום הקורס, התלמידים יוכלו "לדבר חוזים" בהקשרים שונים ולבסס על הכשרתם זו את המשך לימודיהם.