תורת המשפט / פרופ' דורון מנשה

קורס זה הינו קורס מבואי בתורת המשפט ומטרתו לסקור את תופעת המשפט דרך נקודת מבט והשקפות פילוסופיות מוסריות  חברתיות ותרבותיות שונות ומגוונות, בנוגע למהות המשפט . הנושאים שיידונו במהלך קורס זה רלוונטיים לקורסים הנושאיים אותם תלמדו, שכן כל ענף משפטי בנוי על קדם הנחות תורת-משפטיות. . במסגרת הקורס יתקיימו דיוני עומק בסוגיות שונות בדין הקיים תוך שתישאל השאלה האם הדבר ראוי והאם עולה בקנה אחד עם הבסיס העיוני של אותם דינים מנקודת מבט תורת משפטית.  בתוך כך, ולצורך הדוגמה בלבד, נדון במהותן של הנורמות המשפטיות, מהו תקדים מחייב והסיבות להתקיימותו,  מהו הניתוח הכלכלי של המשפט והאם תיאוריות כלכליות יכולות להוות בסיס עיוני שיצדיק פסיקה זו או אחרת. כמו כן, נדון ביחס בין חוק לבין מוסר, בזהות ובשוני ביניהם (ומדוע ישנו שוני), בריאליזם משפטי,  וכן נדון בגישות הביקורתיות למשפט הכופרות בסמכותו ובאובייקטיביות שלו.