מבוא למשפט ישראלי / ד"ר רביע עאסי

הקורס יעסוק במבנה ומאפייני שיטת המשפט בישראל, ויסקור את מקורותיו השונים. בין היתר, יעסוק הקורס במושגי יסוד, בעקרונות הפרשנות לרבות עקרון התקדים המחייב, ובהשפעות של שיטות משפט שונות על עיצובו והתפתחותו של המשפט הישראלי. הקורס ידון גם בהיבטים מוסדיים, בשאלת היחס שבין משפט ומוסר, ובתפקיד השופט לא רק כפרשן של הדין אלא גם כיוצר שלו.