דיני משפחה / ד"ר קארין כרמית יפת

דיני המשפחה הם ענף משפטי דינאמי, מרתק ומיוחד, המופקד על הסדרת התחום האנושי והאינטימי ביותר - ויש שיאמרו החשוב ביותר - בחיי אדם. בישראל, ייחודיותו של דין זה נובעת לא רק מעצם המפגש בין משפחה למשפט, בין פרטי-אישי לציבורי-חברתי, אלא מן השזירה של נורמות דתיות בצד נורמות חילוניות-אזרחיות, הדרות תחת קורת גג נורמטיבית אחת. יצירת כלאיים זו בין דת למדינה מאופיינת במתחים מבניים ומוסדיים בלתי פוסקים בין שמרניות לליברליות, בין חדשנות למסורתיות, ומסבכת את ההתמודדות עם האתגרים החדשים שמציב האקלים החברתי הפוסט-מודרני בפני דיני המשפחה.

הקורס בנוי משלושה עמודי-תווך, הנעים על ציר כרונולוגי: מבוא תיאורטי קצר והיכרות עם מערכת בתי הדין ובית המשפט לענייני משפחה; דיני זוגיות; דיני הורים וילדים. במסגרת זו נדון, בין היתר, בדין החל על קשרים רומנטיים מסוגים שונים, בכינונם, במהלכם ולעת פירוקם; בהגדרת "רישיון הורות" וברגולציה של הסכסוכים בין הורים על ילדים ובין הורים לבין המדינה על טובת הילד במשפחה. מטרתו של הקורס היא לתרום להבנה רחבה של דיני המשפחה ולבחון באופן ביקורתי והשוואתי את הדין הישראלי לעומת המשפט המערבי ואת התפקיד שממלא המשפט בעיצוב חיינו האינטימיים ובהבניה החברתית של המודל הנורמטיבי לחיי משפחה בישראל.