החוק הפלילי וההליך הפלילי / פרופ' נויה רימלט

קורס זה מתמקד בעקרונות הבסיסים המעצבים את המשפט הפלילי. המטרה היא להבין מהי אחריות פלילית ומהו הרציונל העומד בבסיסה וזאת על רקע שאלות הנוגעות לתכליתו של המשפט הפלילי, לתפקיד המדינה באכיפתו ולמקומם של נפגעי עבירה בהליך זה. כחלק מהדיון בשאלות אלה  נעסוק בהגדרה של העבירה הפלילית, בסייגים לאחריות פלילית, בצדדים לעבירה, בסוגיות של ענישה פלילית ובשינויים מהותיים מרכזיים שהתרחשו במשפט הפלילי בישראל בעשורים האחרונים.