המשפט הפלילי במרחב המקוון / ד"ר חאלד גנאים

הסמינר עוסק בהשלכות הטכנולוגיה על המשפט הפלילי המהותי. האיסורים העונשיים עוצבו במשך אלפי שנים על המרחב הפיזי האנושי. הטכנולוגיה מאפשרת ביצוע עבירות פלילית באמצעים שלא היו קיימים בעבר. השאלה היא האם המשפט הפלילי שינה את פניו כך שיש ליצור משפט פלילי מקוון חדש, או שמא יש להחיל את המשפט הפלילי של המרחב הפיזי ולבצע בו התאמות. הנושאים שיידונו במרחב המקוון הם: לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הסתה לאלימות והסתה לגזענות, פורנוגרפיה, הטרדה מאיימת והטרדה מינית (חוק הסרטונים), הימורים ברשת, ובריונות ברשת. תידון תחולת עבירות מקוונות על ילדים ובני נוער. בנוסף, תידון תחולת המשפט הפלילי הישראלי על פרסומים שנעשו בחו"ל אך ניתנים לצפייה בארץ.