סוגיות במשפט בין-לאומי פרטי/ פרופ' יעד רותם

מהן הזכויות של משתמש ישראלי הטוען כי הרשת החברתית האמריקאית פייסבוק פגעה בפרטיותו והוא רוצה להגיש נגדה תובענה ייצוגית? של מטייל ישראלי שנפגע בתאונת דרכים קשה שאירעה בניו זילנד והותירה אותו ללא פיצוי אף שהפך משותק בכל חלקי גופו? של בנות-זוג המבקשות ממשרד הפנים בישראל לרשום אחת מהן כאמו המאמצת של בנה הביולוגי של האחרת על יסוד צו אימוץ מקליפורניה? מהו הדין על-פיו תוכרע הבעלות בחפץ אמנות או פריט היסטורי גנוב שנמכר לצד שלישי תם-לב במכירה פומבית שלא במדינה ממנה נגנב? המשפט הבין-לאומי הפרטי עוסק במצבים מעין אלה, שבהם יסודות זרים נכרכים בסכסוך אזרחי המתברר בישראל; והוא משפיע, ובמקרים רבים אף יכריע, בזכויות וחובות הצדדים.

במסגרת הסמינר ננתח באופן ביקורתי סוגיות נבחרות מן המשפט הבין-לאומי הפרטי, ובהן שאלת סמכותו הבין-לאומית של בית-המשפט הישראלי לדון בסכסוכים מעין אלו, שאלת הדין שיחול על הסכסוך, ושאלת השימוש בישראל בפסקי-דין שניתנו על-ידי בתי-משפט זרים. סוגיות אלו חשובות במיוחד על רקע תופעת הגלובליזציה, וריבוי הקשרים העסקיים והחברתיים הנרקמים בספֵרה הבין-לאומית.

הסמינר מורכב מהרצאות, עבודת סמינר, ופרזנטציה של העבודה בפני הכתה.