סמינר גישות קרימינולוגיות למשפט הפלילי / ד״ר אביטל מנטוביץ׳

מה הקשר בין משפט למוסר? בין אכיפה להרתעה ולהוגנות?  הקורס יעסוק בסוגיות אלה מנקודת מבט אמפירית, תוך שילוב של מחקר ותיאוריה מתחומי הקרימינולוגיה , הסוציולוגיה והפסיכולוגיה. ביו היתר נבחן  כיצד בונים ומשמרים את אמון הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק, וכיצד נמנע הטיות על רקע השתייכות קבוצתית באכיפה ובשפיטה.

במהלך הקורס תידרש הכנת מצגת על אחד מהנושאים שילמדו על פי בחירה,  אשר תהווה 20% מהציון הסופי ועבודה מסכמת שתהווה 80% מהציון הסופי.