אנשים עם מוגבלות ומערכות המשפט - שיח ביקורתי / ד"ר מרוה איש-עם

הקורס מציע היכרות עם המודל החברתי למוגבלות והגישה הביקורתית למוגבלות במשפט, המהווים כלים משפטיים רעיוניים ומעשיים רחבי השפעה בתחומי משפט רבים, ומציגים פרספקטיבה חדשנית בתחום ביקורת המשפט בכלל וביחס לחייהם של א/נשים עם מוגבלות בפרט. כן יובאו תכנים עדכניים בתחום זכויות אנשים עם מוגבלות, חקיקה פסיקה ודיון ביקורתי בסוגיות בתחומי חינוך, תעסוקה, דיור, אפוטרופסות, ביואתיקה, דיון במעמדם של הורים לילדות וילדים עם מוגבלות ובתחום חדש של הנגשת צדק בהליכים משפטיים עבור אנשים עם מוגבלות שכלית, נפשית ואוטיזם.