למידה מקוונת רב תחומית - משפט וחברה בישראל

במהלך תוכנית הלימודים יחשפו הסטודנטים/יות לחומרים משפטיים יחודיים הנגישים ברשת.
הרצאות מתוקשבות, חומרי קריאה, סרטונים ועוד, יעמיקו את הלמידה במסגרת הקורס "מפגשים עם עולם המשפט" 
וכן יעלו נושאים אקטואלים נוספים לדיון, באמצעות כלים משפטיים שינתנו לסטודנטים/יות בקורסים השונים.