LLM עם התמחות במשפט ובריאות

rsz hammer

אודות

תכנית ייחודית מסוגה בארץ המקנה הכשרה אקדמית ומקצועית בתחומי המשפט, הבריאות והאתיקה והממשקים ביניהם. התכנית נועדה לתת מענה לשינויים רחבי ההיקף שהתרחשו בשנים האחרונות במערכת הבריאות, במשפט, במדע ובטכנולוגיה ולאתגרים הנובעים מהם. כמו כן היא מעניקה תשתית וכלים לעיסוק בסוגיות משפטיות עדכניות בתחומי האתיקה והביואתיקה. הקורסים המוצעים בתכנית מועברים על ידי טובי המומחים בארץ בתחום. התכנית פותחה ופועלת בשיתוף עם המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה, במסגרתו פועלת קתדרת אונסק"ו ולביואתיקה של האו"ם.
התכנית פרושה על פני ארבעה סמסטרים רצופים (סמסטר קיץ,סמסטר סתיו,סמסטר אביב, סמסטר קיץ).הלימודים יתקיימו בימי חמישי אחר הצהריים ובימי שישי בבוקר.
מוסמכי/ות התכנית יהיו זכאים/ות לתעודת מוסמך האוניברסיטה במשפטים LL.M ולספח התמחות במשפט ובריאות, הצמוד לאישור הזכאות.

מרכז אקדמי: ד"ר שגית מור