תואר ראשון במשפטים בשילוב לימודים בחוג לכלכלה

rsz ecolaw

אודות

הגישה הכלכלית למשפט גורסת כי על המשפטנים להבין את השלכות ה​הכרעות המשפטיות על חיי המעשה, ובכלל זה אופן פעולת השווקים השונים. לפיכך על המשפטנים ללמוד על דרכי ההתנהגות הכלכלית של בני אדם, פירמות ומשקים גדולים. תכנית תואר ראשון במשפטים במקביל לחוג לכלכלה מסייע למשפטנים להבין השלכות אלו ולרכוש כלים להערכת ההשפעה של המשפט על הכלכלה ושל הכלכלה על המשפט. הבנה בכלכלה נדרשת גם למשפטנים המבק​שים לעסוק בענפי משפט הקשורים קשר הדוק עם עולם העסקים והכלכלה כגון דיני חברות, דיני הגבלים עסקיים, דיני ניירות ערך ועוד.

תלמידים/ות בתואר ראשון במשפטים בשילוב החוג לכלכלה יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחות בעריכת-דין אם עמדו בכל הדרישות של האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים, וצברו 110 נקודות זכות בפקולטה למשפטים ו-56 נקודות זכות לפחות בחוג לכלכלה. בסיום הלימודים, המותנה במילוי החובות בכל אחד מן החוגים, יקבלו תעודת בוגר במשפטים וחוג לאחר תואר בחוג לכלכלה.

הפקולטה למשפטים חברה גם בתוכנית ארסמוס האירופית לתואר שני במשפט וכלכלה הנלמדת באוניברסיטאות מובילות באירופה.

מרכז אקדמי: ד"ר עומר קמחי

פרטים מלאים על התוכנית ניתן למצוא בתקנון הפקולטה