פרופ' דורון מנשה

DM1
דיון פלילי, דיני ראיות, שיקול דעת שיפוטי בעניינים עובדתיים

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אודות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דורון מנשה הוא פרופסור חבר בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה ועומד בראש תכנית  המוסמך הייחודית לתואר שני בתורת השפיטה וההליך הפלילי.
 תחום מומחיותו הוא תיאוריה של דיני ראיות.  מאמריו של דורון מנשה פורסמו בכתבי העת החשובים המתמחים בעיקר בראיות ובפרוצדורה, והוא משמש כחבר מערכת בכ"ע  הבינלאומי המתמחה בראיות:  , International Commentary on Evidence.
כתביו של דורון מנשה מצוטטים תדיר בבית המשפט העליון הישראלי .
כתב שלושה ספרים : הלוגיקה של דיני הראיות (מאגנס והוצאת אוניברסיטת חיפה,2009)    התיאוריה של דיני הראיות ( פרלשטיין גינוסר,2017) , ומהותו של הספק הסביר (ביחד עם איל גרונר ,נבו 2017) .

​השכלה

  • הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב – תואר מוסמך, 1991-1995 (L.L.M), סיום בהצטיינות יתירה.
  • הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, תואר שלישי, 1996-2001. עבודת מחקר בנושא "כבילת שיקול הדעת השיפוטי בעניינים עובדתיים" (אושרה בציון מעולה).
  • החוג לפילוסופיה - הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב, 1997-2000, תואר מוסמך M.A.(סיום בהצטיינות יתירה).

תחומי עניין

  • תאוריה של דיני ראיות
  • תורת המשפט
  • ההליך הפלילי החוקתי

זוכה מלגת קרן קורט- מלגת הצטיינות אוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה - בהיקף של 0.25 לשנה"ל תשס"ג, בשנה"ל תשס"ג

1986-1989: עמית אייסף- הקרן הבינלאומית לחינוך.