LLM עם התמחות בתורת השפיטה וההליך הפלילי

rsz mi

אודות

תכנית ייחודית מסוגה המקנה הכשרה אקדמית ומקצועית בתחום ההליך הפלילי ותורת השפיטה. התכנית באה לתת מענה לשינויים משמעותיים שהתרחשו בשנים האחרונות במערכת השפיטה, בדיני הראיות ובדיני הפרוצדורה הפלילית. הקורסים המוצעים בתוכנית מועברים על ידי טובי המומחים בארץ - אקדמאים, שופטים, ופרקטיקנים. הלימודים עוסקים, בין היתר, בדיני הראיות ודיני הפרוצדורה, סוגיות במשפט הפלילי המהותי, ניהול המשפט הפלילי וחופש ההוכחה. היא מיועדת ליתן הכשרה אקדמאית, ומקצועית בהבנת הליך השפיטה ומאפייניו המוסדיים, תוך התמקדות בהיבטים של ליטיגציה, בפרוצדורה פלילית ובדיני הראיות.
מוסמכי/ות התכנית יהיו זכאים/ות לתעודת מוסמך האוניברסיטה במשפטים LL.M ולספח התמחות בתורת השפיטה וההליך הפלילי, הצמוד לאישור הזכאות.

מרכז אקדמי: פרופ' דורון מנשה