גנ-אתיקה – היבטים אתיים ומשפטיים של טכנולוגיות גנטיות ומידע גנטי / ד"ר סיון תמיר

הקורס עוסק בסוגיות המצויות במפגש שבין גנטיקה, אתיקה ומשפט. סוגיות ייחודיות אלו, קשורות בהופעתן של טכנולוגיות חדשות המאפשרות זיהוי של גנים ופענוח רצפים גנטיים, ביצוע מודיפיקציות גנטיות וכיו"ב וכן, קשורות במידע הגנטי שהינו תוצר הטכנולוגיות הללו ובאפשרויות הגלומות בניצולו. חלק מן הדילמות שסוגיות אלו מעוררות בתחומי המשפט, האתיקה, החברה והרפואה, כבר רובצות לפתחנו בעת הנוכחית (למשל, דילמות הנובעות מבדיקות גנטיות זמינות ישירות לצרכן, ממחקרים גנטיים, מאבחון טרום-השרשתי ועוד) ועם חלקן – תידרש החברה להתמודד בעתיד (שיבוט אנושי, השבחה גנטית של בני-אדם). אלה וגם אלה יידונו באופן ביקורתי וינותחו במהלך הקורס, תוך שימוש בעקרונות ומושגים מתחום הביואתיקה, הגנ-אתיקה והמשפט.