זכויות יוצרים בעידן הדיגיטאלי / פרופ' ניבה אלקין-קורן

דיני זכויות יוצרים, ענף מרכזי בקניין רוחני, מסדירים את ההגנה על יצירות מקוריות. הקורס יסקור את הבסיס התאורטי לזכויות יוצרים, ויציג את מושגי היסוד ויישומם בהקשרי יצירה שונים. הקורס יבחן את יחסי הגומלין בין דיני זכויות יוצרים וטכנולוגיות מידע: כיצד התפתחו דיני זכויות היוצרים בתגובה לטכנולוגיות חדשות, וכיצד משפיעים דיני זכויות היוצרים על עיצובם של ישומים טכנולוגיים, מודלים עסקיים ותהליכי יצירה בעידן המידע.