תורת המשפט: סוגיות מתקדמות / פרופ' דורון מנשה

הקורס יתמקד בקשרים שבין תיאוריות מתחום תורת המשפט לשאלות עקרוניות ועכשוויות. בין היתר הוא יעסוק בהרחבת טווח האפשרויות שבעזרתן ניתן או ראוי להתייחס לסוגיות משפטיות (לימודי משפט ביקורתיים, משפט וחברה, משפט וכלכלה, משפט ותרבות, משפט וספרות, משפט ופמיניזם), בתפיסת המשפט כמערכת רב-תחומית ובינתחומית; בבחינת הקשרים בין משפט לצדק ולצדק חברתי,  במשפט ופרשנות ובבחינת אופני השפעת ההתפתחויות הטכנולוגיות על דרכי תפיסת המשפט והמשגתו.