ביג דאטה - משפט ומדיניות / פרופ' טל ז'רסקי ופרופ' אור דונקלמן

 עידן הביג דאטה מאפשר איסוף כמות עצומה של מידע- לרבות מידע אישי - ועיבודו בדרך אשר מאפשרת הסקת מסקנות מרחיקות לכת ובכך לקדם יעדים חברתיים חשובים. ואולם, עידן הביג דאטה מעורר בעיות משפטיות וחברתיות סבוכות וייחודיות. הבנת בעיות אלו מצריכות הכרה עם טכנולוגיות מתקדמות, תובנות כלכליות ודוקטרינות משפטיות ממכלול תחומים (פרטיות, ביואתיקה ודיני בריאות, דיני תחרות, הפליה, הגנת הצרכן, משפט בינלאומי דיני חדשנות ועוד). בכל אלה יעסוק הקורס תוך התמקדות בסוגיית הפרטיות, ומתוך מטרה להעניק לתלמידים כלים ראשוניים להתמודד עם האתגרים החדשים שעידן הביג דאטה מציב למשפטן, חדשות לבקרים. כמו כן, בקורס נסקור טכנולוגיות רלוונטיות אשר יכולות לפגוע באנונימיות וכן כלים וטכנולוגיות אשר יכולים להגן עליה ועל הפרטיות ככלל

 הקורס יתחיל בסקירה מבואית ותיאורטית להכרת הדין ויסודותיו, כמו גם דיון מקיף במשפט המשווה (אירופה וארה"ב) הקיים בעניין זה, בדגש על זכות הפרטיות. ההתפתחויות הבינלאומיות חשובות להבנת המצב המשפטי בישראל במיוחד בעידן של מסחר חוצה גבולות. לאחר מכן יעבור לדון בסוגיית הנוגעות לביג דאטה בהקשרים שונים – בהקשר המדינתי (אכיפת חוק ושמירה על הביטחון), המסחרי (תוך דגש על פועלם של ענקיות עידן המידע) והבריאותי. הקורס יעסוק גם באפשרות לפתור בעיות שונות באמצעות אנונימזציה של המידע, כמו גם בהשפעות הביג דאטה על שווקים שונים ותחומי משפט אחרים. במסגרת כל הדיון נשזור הסברים והדגמות של הטכנולוגיות המרכזיות הנוגעות לעניין. 

מטלת בית לשבוע ימים