המשפט הישראלי: ארבעים שנות שינוי / פרופ' אשר גרוניס, נשיא בית המשפט העליון (בדימוס

כל העוקב אחר התפתחותו של המשפט הישראלי מגלה כי הוא עבר שינויים מפליגים ב- 40 השנים האחרונות. השינויים מצאו ביטוי בתחומי משפט רבים: בדיני חוזים, בדיני נזיקין, במשפט החוקתי ובמשפט המינהלי, וגם בנושאים בעלי תחולה על כלל תחומי המשפט, למשל פרשנות. מטרתו של הקורס לבחון את השינויים במבט רחב, בניסיון לגלות קווים משותפים לאותם שינויים.  במילים אחרות, אין הכוונה להתעמק בשינויים כשלעצמם, אלא לבדוק האם יש מכנה משותף לשינויים, כמו למשל תפיסה שונה של התפקיד השיפוטי או גישה אחרת מבעבר למקומו של בית המשפט העליון במערכת הדמוקרטית הישראלית.

מרכיבי הציון: 15% - השתתפות בדיונים;  85% - עבודה (עד 2,500 מילים).