סמינר משפט, טכנולוגיה ובריאות / פרופ' טל ז'רסקי

התפתחויות טכנולוגיות במדעי החיים והגוף מחייבות ניסוח מחדש של מערכות יחסים ושאלות אתיות שמצויות בלב התחום של משפט ובריאות. סמינר זה יאפשר לתלמידים להעמיק בשלל סוגיות, בהן יחסי חולים-רופאים, הסדרת מקצוע הרפואה וסטנדרט השירותים הרפואיים, רגולציה של תרופות, טכנולוגיות ביו-רפואיות ועוד. בתוך כל אלו, נחשוב מחדש על מושגים כגון אוטונומיה ופטרנליזם, הורות, פרטיות, בעלות על הגוף, ועוד. לצד קריאות עכשוויות נקרא טקסטים שיעשירו את הדיון מפרספקטיבה היסטורית-ביקורתית. בעבודת הסמינר התלמידים יוכלו לבחור נושא הקרוב לליבם ולבחון אותו לאור הגישות שילמדו בסמינר.