זכויות אנשים עם מוגבלויות – תיאוריה ופרקטיקה / ד"ר שגית מור

מאז שנות התשעים הופיעה שפה חדשה בעולם המשפט הישראלי - שפת הזכויות של אנשים עם מוגבלויות. שפה זו הלכה והתגבשה במהלך שלושת העשורים האחרונים והיא כעת משפיעה על כל תחומי המשפט בין שהם קשורים במוגבלות באופן ישיר ובין באופן עקיף. הקורס יציג את הקשר שבין הגישה הביקורתית למוגבלות (לימודי מוגבלות) ובין זכויות אנשים עם מוגבלויות תוך העמקה בסוגיות מרכזיות המצויות על סדר היום בתחום המוגבלות: חקיקת הנגישות, נגישות למשפט (כולל הנגשת ההליך הפלילי והשינויים בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות), שוויון בתעסוקה (כולל הפליה, התאמות וייצוג הולם), קצבאות נכות, דיור, חינוך ונגישות למוסדות חינוך, וכן הפסקות היריון והולדה בעוולה, פיצויים בנזיקין ועוד. במוקד הקורס תעמוד השאלה מהם הכלים הקיימים כיום לקידום זכויות אנשים עם מוגבלויות וכיצד ניתן להשתמש בכלים אלו לצורך ביסוס והעמקת זכויות אלו ולהסרת החסמים התרבותיים, החברתיים, הסביבתיים והמוסדיים המשפיעים על יכולתם של אנשים עם מוגבלויות לממשן.