רגולציה במאה ה-21 / ד"ר יאיר שגיא

כל אדם, יהיה תחום עיסוקו אשר יהיה, נתקל בכל אשר יפנה במדינה המינהלית. בדומה, כל משפטן, יהיה תחום התמחותו אשר יהיה, עוסק כל העת בהוראותיה המחייבות של המדינה המינהלית. כלומר, הוא עוסק מעשה שיגרה בצורות שונות של הוראות מינהל ותקנות, שהיקפן רב לאין ערוך מזה של חקיקת הכנסת, והוא בא במגע יומיומי עם רשויות מינהל רבות. קורס זה מוקדש למדינה המינהלית הזו.

ביתר פירוט, הקורס יוקדש לבחינה היסטורית ותיאורטית, ביקורתית ומעמיקה של המדינה המינהלית, הסובבת אותנו. במסגרת הקורס נבחן שורה של שאלות יסוד מתוך כוונה להבין מהי "בעצם" אותה "מדינה מינהלית" שמסדירה בצורה כה מקיפה כל פן של חיינו. ננסה לברר, למשל, מהם הנחות היסוד המונחות בבסיסה? אילו אינטרסים קשורים בה? מיהו "הציבור" שאותו היא אמורה לשרת – ומיהו "הציבור" שאותו היא משרתת הלכה למעשה? באילו אמות מידה עלינו לבחון את מהלכיה? ומיהו הראוי לפקח עליה?

הקורס יציג בפני התלמידים את התאוריות המובילות הנדונות כיום בספרות האקדמית (המערבית), שעניינן המדינה המינהלית והרגולציה הציבורית שהיא טורחת עליה. תיאוריות אלה – שמקורן בתחומי עיון שונים והמבוססות על מתודולוגיות מחקריות שונות – עוסקות בשאלות ממן אלה הנזכרות לעיל. לפיכך, עיון בתיאוריות השונות בהן עוסק הקורס לא רק יגלה אספקטים מגוונים ושונים של הליכי רגולציה, אלא אף יחשוף את התלמידים למגוון של מתודולוגיות מחקריות מרכזיות.