סמינר: תחרות וחדשנות / פרופ' מיכל גל

הקורס יעסוק באיזון בין תחרות לבין חדשנות. הוא יתמקד באיזון בין דיני התחרות המסדירים את התחרות בשווקים, לבין כללים להסדרת השימוש במידע, ובראשם זכויות הקניין הרוחני. כן נבחן כיצד שינויים טכנולוגיים משפיעים על האיזון האמור. לעקרונות דיני התחרות יש כאן תפקיד מכריע: הם קובעים את גבולות השימוש, בפועל, בזכויות על המידע לאחר שאלו הוענקו. משום כך, הממשק בין שני התחומים הנו בעל חשיבות רבה.  בין היתר, נדון בשאלות האם ניתן לבעלי זכויות במידע לעשות גם פעולות אשר תפגענה בתחרות רק מתוקף זכותם לבלעדיות. הקורס נועד לבחון את הממשק הזה, הן במבט רחב, עיוני, והן  תוך דיון בשאלות פרקטיות ועכשוויות.