סמינר מחלקתי עם Prof. Cynthia Estlund, NYU

CE NYU

מיקום: חדר הסמינרים

 

 

נדון עם פרופ' סינתיה אסטלונד בשלושה רעיונות להסדרת שוק העבודה בעידן האוטומציה.