סמינר מחלקתי עם פרופ' יונתן יובל

פרופ' יונתן יובל יציג את טיוטת מאמר: Normativity as a Poetic Quality

YYn

מיקום: חדר הסמינרים

 

 

פרופ' יונתן יובל יציג את טיוטת מאמרו: 
Normativity as a Poetic Quality