סמינר במשפט וכלכלי עם Prof. Matthew Spitzer

 על מינוי שופטים בעלי עמדות קיצוניות לבית המשפט העליון

MSpitzer

מיקום: אוניברסיטת חיפה

 

 

מט שפיצר יציג את מאמרו (שנכתב יחד עם מיקל ביילי מג׳ורג׳טאון) על מינוי מועמדחם קיצוניים לבית המשפט העליון.  המאמר מציע ניתוח כלכלי חדש של הליך מינוי שופטים לבית המשפט העליון  האמריקני ומסגרתו הסבר (השונה מהניתוח הקונבציונלי של הגישה הכלכלית המבוסס על תאורית החציון) למינוי שופטים בעלי עמדות קיצוניות.