סמינר מחלקתי עם פרופ' לורה קלסר, מאוניברסיטת יוטה

פרופ' קסלר תציג את מאמרה הדן בדינמיקות של אפליה בעבודה

Kessler

מיקום: חדר הסמינרים

 

 

פרופ' קסלר תציג את מאמרה המצ"ב הדן בדינמיקות של אפליה בעבודה.