הכנס השנתי הרביעי בקניין רוחני ע"ש עו"ד ארנן גבריאלי ז"ל

sin2

arnanGavrieli

 

מיקום: מרכז הכנסים, הבורסה לניירות ערך בת"א

הזמנה

 תמונות מהאירוע