סמינר מחלקתי עם ד"ר עילי אהרונסון

on Defining crimes in a global age

elyA

מיקום: חדר הסמינרים 3044

 

 

כיצד הממשקים והמתחים בין 'הגלובלי' ו'הלוקלי' מעצבים את תוכנן ואת דפוסי היישום בפועל של נורמות בינלאומיות המחייבות מדינות להפליל התנהגויות מסוימות? כיצד תהליכי היצירה של סטנדרטים בינלאומיים של הפללה מאפשרים ומגבילים את ההתמודדות עם הסיכונים המושרשים ברבדים הכלכליים והפוליטיים של תהליכי גלובליזציה?

בסמינר המחלקתי נדון בשאלות אלה. ד"ר עילי אהרונסון יציג את טיוטת מאמרו המצ"ב.
למי שקצר/ה בזמן, מומלץ להתמקד בקריאת עמודים 1-25 ו- 38-44