סמינר מחלקתי עם Professor Eugene Volokh מ - UCLA Law School

האם רובוטים יכולים לשפוט?  

Eugene Volokh

מיקום: חדר הסמינרים 3044

 

 

האם רובוטים יכולים לשפוט?  
נארח בסמינר המחלקתי את Professor Eugene Volokh מ - UCLA Law School לדון במאמרו Chief Justice Robots

מצ"ב טיוטת מאמרו.