סמינר מחלקתי עם ד"ר ארז אלוני מהפקולטה למשפטים ב - UBC

דיון בהסדרת יחסים זוגיים

erezA

מיקום: חדר הסמינרים 3044

 

 

בסמינר המחלקתי נדון עם ד"ר ארז אלוני מהפקולטה למשפטים ב - UBC, בהסדרת יחסים זוגיים.

מצ"ב טיוטת מאמרו.