סמינר מחלקתי עם ד"ר שגית מור

Sex Damages: The (mis)conceptions of (dis)ability and sexuality in Israeli tort law

FS1

מיקום: חדר סמינרים

 

 

כיצד השתנה לאורך השנים היחס של דיני הנזיקין לפגיעה בתפקוד מיני ? כיצד היחס שונה כלפי נשים וגברים, צעירים ומבוגרים ? ומה הקשר לגישה הביקורתית למוגבלות?

ד"ר שגית מור מסרה עמודים (מאמרה המצ"ב) לקריאה:
3-5 (מבוא), 11-18 (חלק מהרקע התיאורטי), 21-42 (הממצאים)

אפשר להרחיב אל החלק של המתודולוגיה או הדיון המסכם, לפי העניין.