אירוע פתיחת שנה של המרכז לחקר סייבר משפט ומדיניות והמרכז למשפט וטכנולוגיה

הרצאתו של ראש המחלקה להגבלים עסקיים במשרד המשפטים האמריקאי וסגן התובע הכללי Makam Delrahim

cyber171018s

מיקום: בית הסטודנט, אוניברסיטת חיפה

קובץ מצורף

 הרשמה