כוח ללא אחריות – סופו הפקרות

לכבוד צאת הספר עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית מאת יהודית קורן

YK18s

מיקום: מצפור אשכול, קומה 30

תכנית הכנס

 הרשמה

 

 

הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה מתכבדת להזמינך לערב השקה ועיון שכותרתו:
"כוח ללא אחריות – סופו הפקרות"
לכבוד צאת הספר עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית מאת יהודית קורן