משפט ומדיניות הסייבר

 חלוקת מלגה למאמר מצטיין, תרומת חברת FORTINET

cDD

מיקום: בית הסטודנט, קומה 1 חדר 101

הזמנה מצורפת

 הרשמה

 

 

ברכות:  פרופ‘ רונן פרי, ראש המרכז הבינלאומי לסיכון, אחריות וביטוח ע“ש וילי אפטוביצר ועורך ”דין ודברים“ פרופ’ טל ז‘רסקי, ראש המרכז לחקר סייבר משפט ומדיניות עו“ד יהודה וישניצקי, משרד עו"ד אטיאס, גראור, וישניצקי, ענבר, חכים ושות‘