כנס בנושא מעמדם של נכסי נפקדים

 

roundtables

מיקום: בחדר 3044

הזמנה מצורפת

 הרשמה

 

 

גורלם של נכסי נפקדים בצל מכרזי המדינה למכירתם