סמינר מחלקתי עם Prof. Oreste Pollicino

Striking the Balance between Human Rights Online and State Security Concerns: The Russian Way in a Comparative Context

oreste pollicino

מיקום: חדר הסמינרים

 

 

Oreste Pollicino from Bocconi University הוא פרופסור אורח בפקולטה
הוא יציג את טיוטת מאמרו:

 Striking the Balance between Human Rights Online and State Security Concerns: The Russian Way in a Comparative Context