סדנת מאסר על תנאי

הסדנה בשיתוף עם המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה תתקיים באנגלית.

oren9

מיקום: בניין אשכול

מארגן: פרופ' אורן גזל אייל

תכנית

 

 

סדנת המחקר של הקרן הלאומית למדע תבחן במבט השוואתי את השימוש במאסרים על תנאי, בענישה בחומרה בינונית ובחלופות להליכים פליליים בארץ ובעולם, תוך התמקדות במידע אמפירי על ההשפעה של אותם כלים חלופיים בתוך מערכות המשפט אחרי אימוצם.  פעמים רבות המחקרים האמפיריים מלמדים כי הכלים לא משיגים את תכליתם, ולעיתים אף מובילים לתוצאות הפוכות מהמקוות על ידי יוזמיהם. מחקרים רבים בסדנה יציגו את ההתפתחויות בשימוש במאסר על תנאי, צווי מבחן ועונשים בקהילה במדינות שונות, ביניהן אנגליה וויילס, סקוטלנד, אוסטרליה, קנדה, ארצות הברית, מדינות סקנדיניביה והולנד. בהקשר הישראלי יוצג בסדנה מחקר הבוחן את מאפייני ההפעלה של עונש המאסר המותנה, מחקר שבוחן את פעולת בתי המשפט הקהילתיים וכן הרצאת אורח של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי) בה יוצגו ההתפתחויות בתחום החלופות למאסר בישראל. מחקרים נוספים יעסקו בסוגיית רף החומרה המזערי המצדיק מאסר, והכלים לבירור יכולתו של אדם לשלם קנס באופן שיאפשר שימוש בקנסות כחלופה לענישה אחרת.

הסדנה בשיתוף עם המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה תתקיים באנגלית.

 ישראל מתמודדת, כמו מדינות רבות, עם הצורך לצמצם את אוכלוסיית האסירים, כדי להבטיח מערכת ענישה יעילה יותר, לצמצם את הפגיעה בשכבות מוחלשות בחברה ולהתמודד עם הצפיפות הגדולה והעלויות הגבוהות של עונש המאסר. אחד האמצעים שאומץ לפני כשישים שנה בניסיון לצמצם את השימוש במאסרים היה עונש המאסר על תנאי. כיום, עונש זה הוא העונש הנפוץ ביותר בישראל. למרות היקף השימוש הרחב בו, חלפו כמעט חמישים שנים מאז שנערכו עליו מחקרים משמעותיים והדיון הציבורי והמשפטי בו מצומצם. מנגד, חלופות אחרות לענישה ולהליך הפלילי זוכות לאחרונה לעדנה, נוכח ההכרה בחסרונותיהם של המנגנונים הרגילים של ההליך הפלילי והכליאה.