המאבק המשפטי הבינלאומי להכרה בבעלי חיים כ "אישיות משפטית"

הרצאתו של עו"ד סטיב וייז מייסדו ונשיאו של הארגון Nonhuman rights project

rsz clinicaps

 

הרצאתו של עו"ד סטיב וייז מייסדו ונשיאו של הארגון Nonhuman rights project