סמינר מחלקתי עם פרופ' יוסי אדרעי

פרופ' אדרעי יציג את טיוטת מאמרו על פרשנות חוקתית, ביקורת שיפטית חוקתית וחקיקה פיסקאלית

baderi

מיקום: חדר הסמינרים

קובץ מצורף

 

 

פרופ' אדרעי יציג את טיוטת מאמרו על פרשנות חוקתית, ביקורת שיפטית חוקתית וחקיקה פיסקאלית.