סמינר מחלקתי עם ד"ר שלי קרייצר-לוי מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים

ד"ר קרייצר-לוי תציג את טיוטת מאמרה המצורף Share, Own, Access

shelly

מיקום: חדר סמינרים

קובץ מצורף

 

 

ד"ר שלי קרייצר-לוי מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים, והיא תציג את טיוטת מאמרה המצורף
Share, Own, Access