יום עיון: סיכונים באזורים צפופי אוכלוסיה - מקרה מבחן: הסרת סכנת האמוניה ממפרץ חיפה

מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון

minerva29112017

בחודש ספטמבר 2017 , לאחר מאבק ציבורי ובעקבות פסיקות של בתי המשפט, רוקנו ונסגרו מיכלי האמוניה אשר פעלו ללא רשיון במפרץ חיפה כ 30- שנה. סגירת המיכלים נתפסת כהצלחה של הציבור, אשר הביאה להסרתו של מתקן המסכן את חייהם של תושבי האזור.
התנהלות הגורמים השונים המעורבים בסגירת מכלי האמוניה במהלך השנים מעוררת סוגיות מרתקות בכל הנוגע למניעת מצבי קיצון, או לפחות בהקטנת הסיכון להתרחשותם, סוגיות שהינן רלוונטיות גם למתקנים אחרים העלולים לסכן את חיי או בריאות הציבור.
יום העיון יבחן את הזירה המשפטית והציבורית בה התקבלו ההחלטות: מי ה"שחקנים" שהיו ועודם מעורבים בתהליך, מה השפיע על שיקול דעתם, כיצד השפיע כל אחד על התהליך, וכן כיצד רצוי שהחלטות דומות יתקבלו בעתיד.
ביום העיון ישתתפו נציגים מהרשויות, התעשיינים, התקשורת, החברה האזרחית והאקדמיה.

יום רביעי, 29.11.2017 , 09:00-14:00
מצפור עופר, מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה