"רייכמן נ' רייכמן" - מפגש לא פורמלי של פורום משפט וחברה

קריאה משAR1ותפת במסגרת החוקית (והפסיקתית) החולשת haran1על סוגיית מינויו של בנימין נתניהו לראש ממשלה.
נסתכל על ההסדר שחל על ממשלת מעבר אל מול ממשלה שזכתה לאישור הכנסת, הטלת התפקיד על ידי  הנשיא, חסינות, וגם שאלות של כינוס ועדה מסדרת, כינוס ועדת הכנסת, ניגוד עניינים של היועץ וכו'.
ככל שיתיר הזמן נתבונן גם בסוגיית השוחד עצמה  (אל מול הפרת אמונים)