סמינר מחלקתי עם ד"ר יאיר שגיא

ד"ר יאיר שגיא יציג את פרויקט הספר שלו, Official Law Reporting in the British Empire: A View From Mandatory Palestine, ויקח אותנו לעולם שבו פסקי דין של בית המשפט לא פורסמו באופן מחייב ורשמי. כיצד ניתן להתנהל בעולם שכזה בטריטוריה בה נוהג המשפט המקובל, ומה ניתן ללמוד מההיסטוריה של פירסום הפסיקה בתקופת המנדט על שיטת המשפט שקיוו הבריטים לכונן בארץ?

YairS